Vattenstämpel Statens Fastighetsverk i färg

Statens fastighetsverk

Statens Fastighetsverk (SFV) forvalter mange kulturhistoriskt værdifulde bygninger og miljøer i Sverige, deriblandt Bohus fæstning.

En syvendedel af Sveriges areal, bestående af skov og jord, er under Statens Fastighetsverks forvaltning, men institutionen har også ansvaret for teatre, museer, slotte og kongelige godser samt ambassader i udlandet. Hvert fjerde år åbnes der også skjulte rum over hele landet under overskriften “Hemmelige Rum”. 2012 var Bohus fæstning et af disse steder – igen!

SFV’s forvaltningsopgaver omfatter cirka 2 millioner kvadratmeter lokaler og 6,5 millioner hektar mark. Værdien af ​​ejendommene beløber sig til godt 13 milliarder SEK. Statens Fastighetsverks opgave er at forvalte statens bygninger økonomisk, så den nationale kulturarv er tilgængelig for offentligheden, og at kulturelle værdier vedligeholdes og bevares. Vedligeholdelsesprogrammet for Bohus fæstning blev vedtaget i 2010.

Over hele Sverige er der bygninger og miljøer af kulturel og historisk værdi, som staten ejer. Bag enhver facade og i ethvert kulturlandskab gemmer sig unikke historier og viden fra tidligere generationer af bygherrer og brugere. Til sammen fortæller husene og jorden vores lands historie. Læs mere om Bohus historie her.

SFV (Statens fastighetsverk) har til opgave at bevare og udvikle disse statsejede kulturhistoriske ejendomme for dig og fremtidige generationer.