Vattenstämpel Statens Fastighetsverk i färg

Statens fastighetsverk

Statens Fastighetsverk (SFV) forvalter mange kulturhistorisk verdifulle bygninger og miljøer i Sverige, deriblant Bohus festning.

En syvendedel av Sveriges areal, bestående av skog og mark, forvaltes av Statens Fastighetsverk, men de har også ansvar for teatre, museer, slott og kongsgårder samt ambassader i utlandet. Hvert fjerde år åpnes det også skjulte områder over hele landet under overskriften «Hemmelige rom». I 2012 var Bohus festning et av disse stedene – igjen!

SFVs forvaltningsoppdrag omfatter ca. 2 millioner kvadratmeter lokaler og 6,5 millioner hektar mark. Verdien av eiendommene beløper seg til drøyt 13 millioner svenske kroner. Statens Fastighetsverks oppgave er å forvalte statens bygninger med god økonomi, slik at den nasjonale kulturarven er tilgjengelig for offentligheten og at kulturelle verdier vedlikeholdes og bevares. Vedlikeholdsprogrammet for Bohus festning ble vedtatt i 2010.

Over hele Sverige finnes de kulturhistoriske bygninger og områder som staten eier. Bak hver fasade og hvert kulturlandskap skjuler det seg unike fortellinger og kunnskap fra tidligere generasjoners byggherrer og brukere. Sammen forteller husene og jorden landets historie. Les mer om Bohus’ historie her.

Statens fastighetsverk (SFV) har som oppdrag å bevare og utvikle disse statlig eide kulturhistoriske eiendommene for deg og fremtidige generasjoner.