Retningslinjer for miljø og bærekraft

  • Vi skaper miljøproblemene sammen, og derfor jobber vi på Bohus festning hele tiden med våre retningslinjer for miljø og bærekraft for å forsøke å redusere klimaavtrykket vårt.

Virksomheten vår drives i en festning som er over 700 år gammel og bygd av granitt på en fjellklippe.

Vi streber etter å bidra til en bærekraftig utvikling, f.eks. ved følgende tiltak:

  • Vi bruker miljødrivstoff til klipping av alle gressområder på festningen og kjører med multiklipper (lar det avklipte gresset ligge for å nære jorden). Enkelte områder lar vi vær å klippe for å fremme det biologiske mangfoldet.
  • Alle gressområdene utenfor festningen beites av sau.
  • Når det gjelder matens om serveres, forsøker vi, så langt det er mulig, å kjøpe økologiske og lokalproduserte varer. Alt kjøtt som serveres er økologisk og lokalt produsert. Da denne produksjonen ligger rundt Bohus festning ned mot Ragnhildsholmen og opp mot Marieberg, er det nesten ikke mulig å få en mer kortreist produksjon.
  • Dyrene beiter hovedsakelig på kulturhistorisk mark, som ofte har vært gjengrodd, men som siden har blitt inngjerdet og restaurert. Takket være disse beitende dyrene er det mange ting fra fortiden som har kommet frem i lyset.

  • Når det må pumpes vann fra visse deler av festningen, bruker vi først og fremst hevert i stedet for elektriske vannpumper, noe som sparer store mengder energi.
  • Markedsføringen er for det meste digital for å minske mengden papir med etterfølgende distribusjon.
  • Vann og avløp er kommunalt tilknyttet.
  • Når det bygges eller renoveres på festningen brukes materialer som ikke er trykkimpregnert.
  • Alt avfall sorteres.

Når du besøker oss, medvirker du til vårt arbeid for en mer bærekraftig verden. Se våre åpningstider her.

Bohus Festning

två får i en sommarhage en del av Bohus fästnings miljö och hållbarhetspolicy