Hoppborgen

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308.

Ålder från 3 år
Deltagare: Fr. 1 pers
Ingår i entrépriset

Spelregler

Du kan välja att förflytta dig på landsväg, järnväg eller med flyg. På landsvägen = grå linjer får du gå 1 steg i taget. De streckade båtlinjerna betraktas i spelet som landsväg. På järnvägen = grå linjer med svart räls får du gå 1 eller 2 steg i taget. Om du flyger = röda streckade linjer måste du stå över en omgång för att checka in, innan du påbörjar flygningen.

En flygtur går alltså till så här: Du har kommit till en flygplats (markerad med en streckad ring). Nästa gång det är din tur säger du

 

Play Video
besöksmål bohus fästning linjerad vattenstämpel

Historia

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Ruinen är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg.

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Ruinen är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg.