Välkommen till

Historien om Bohus

Bohus fästning historia börjar vid Göta älv. Göta älv är en plats där dansk, svensk och norsk historia vävs samman. Älvens roll växer i betydelse under järnåldern och kontrollen över den har förstås en strategisk betydelse. På 1250-talet byggde den norska kungen en befästning på Ragnhildsholmen för att skydda staden Kongahälla. 1308 byggdes en borg i trä på Bagaholmen som fick namnet Bagahus, senare Bohus.

 

Bohus fästning historia präglas av maktkamper och under mer än 300 år kom den att byggas ut och förstärkas av norska och danska kungar, främst Christian IV som besökte Bohus och Norge fler gånger än alla danska kungar tillsammans. Från 1450 till 1658 härskade danska kungar över Norge. 13 gånger motstod Bohus fientliga belägringar, men under sin storhetstid blir Bohuslän svenskt i samband med freden i Roskilde. Renässansslottet töms och tillfaller nu den svenska kungen.

År 1789 beordrar Gustav III att fästningen ska jämnas med marken, men 1838 säger Carl XIV stopp för vidare förstörelse av landmärket. Här kan du läsa vidare om Bohus spännande historia, fästningens förfall och restaurering, Bohus som fruktat fängelse, hur fästningen blev svensk, belägring och maktkamper. Det här är Bohus fästning historia. 

Är du intresserad av lokal historia? – Kom och jobba med oss! Se våra lediga tjänster här

 

 

 

1838

Förfall och restaurering

1838

Bohus Fästning har en lång historia av förfall och restaurering som varit en stor påverkande faktor i utformandet av den den historiska plats vi ser idag. Efter beslutet om rasering fick Kungälvsborna lov att ta sten från ruinen,...

1700

Bohus – ett fruktat fängelse

1700

För de nordiska länderna har Bohus fästning genom historien haft en nyckelroll som både slott och försvarsverk. Men visste du att fästningen också har varit ett fängelse? Bohus fästning användes som fängelse under nära 500 år. Här får...

1658

Fästningen blir svensk

1658

Vid Roskildefreden 1658 blev Bohuslän svenskt, men Bohus fästning fick en allt annat än fredlig tillvaro. Sedan grundandet 1308 har fästningen genomlidit 14 belägringar, men aldrig blivit intagen. Efter att svenskarna blivit herrar på Bohus, var det nu...

1566

Belägring och omdaning

1566

En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i Roskilde domkyrka avbildar den ”Bahusiska smällen” 1566, då svenska belägrare som intagit delar av Bohus fästning sprängdes i luften. En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i...

1300

Gränsland och maktkamp

1300

Landet vid Göta Älvs mynning är ett gammalt nordiskt gränsland, där Sverige endast hade en liten remsa land, vilken förhandlades fram under 1200-talet. I söder låg Danmark (Halland) och Norge sträckte sig ända ner över Hisingen. Endast Lundby...