Tillgänglighet

Vi vill underlätta

Facilitetskarta bohus fästning

Bohus fästning har under 14 belägringar aldrig blivit intagen och byggdes för att vara extremt besvärlig att ta sig in i. Tillgängligheten på fästningen har Statens Fastighetsverk emellertid höga ambitioner när det gäller att göra anläggningen tillgänglig för så många som möjligt.

För mer detaljerad beskrivning klicka på länken till Tillgänglighetsdatabasen.

Under maj 2012 invigdes en ny hiss, som kan ta rullstolsburna besökare eller besökare med barnvagn mellan fästningens olika nivåer. Hissen självmanövreras och nås via den östra gallergrinden där det också finns handikapparkering för två bilar. Därifrån leder en nyanlagd stig till hissen. Dock finns det fortfarande många ställen på fästningen som är svåråtkomliga.

För öppning av gallergrinden och tillgång till hissen, kontakta personalen i fästningens entré: 072-307 17 77

Hunden får gärna följa med när ni besöker oss, tänk bara på att den hela tiden måste hållas kopplad. En vattenskål finns i anslutning till WC-byggnaden och om ni glömt hundpåsar finns det att köpa i entréstugan.

Att tänka på under besöket

Bohus fästning är ett härligt besöksmål, men kan också vara en farlig plats med begränsad tillgänglighet. Vi ber alla besökare att respektera avspärrningar och staket, och vuxna måste också ha fullgod uppsikt över sina barn. Det är fullt möjligt att ta med barnvagnar men observera att underlaget är ojämnt på sina ställen, och vid regn kan det också vara halt. Det är inte tillåtet att dricka medhavd alkohol inne på Bohus fästning, varken under evenemang eller ordinarie öppethållande. Hundar är välkomna in på fästningen såvida dessa hålls kopplade och eventuell avföring plockas upp och slängs i utsatta sopbehållare.

Tänk på att fästningen är en ruin som mestadels är under bar himmel och att underlaget är både stenig och ojämnt. Vid dåligt väder finns skydd att söka på följande platser:

  • På scenen, under seglet.
  • I magasinet (ingång från scenen)
  • Vid servicehuset (WC, HWC)
  • Ryssvalvet, vid dammen
  • Kasematterna, vid dammen
  • I tornet Fars hatt
  • I tornet Mors mössa

Vattentoaletter finns inne på fästningen varav en handikappanpassad. Vid toaletterna finns en hjärtstartare, brandsläckare och brandfilt. Förbandslåda finns i entrébutiken och i servicehuset.