Fontinberget

Fontinberget har fyllt en oturlig funktion under historiens olika belägringar mot Bohus.

År 1566 tillhör Kungälv ännu Norge och den 23 mars samma år börjar svenska belägringsartilleriet beskjuta slottsmurarna från berget. Tre dagar och 2 820 kulor senare gav det svenska befälet order om stormning av slottet. När Röde torn senare fylldes med ca 250 svenskar, valde norrmännen att själva spränga tornet i luften. Händelsen kom att kallas ”Bohusiska smällen” och hörsägen säger än idag att ”svenskarna flög som kråkor”. Detta var en av sex hårda belägringar mot Bohus under det Nordiska sjuårskriget och vi kan bara föreställa oss hur den tragiska vyn var att beskåda från Fontinberget.