Ragnhildsholmen

Historia

Borgen bestod av en huvudmur, omslutande en fyrkantig borggård, på vilken låg, stödda mot muren, hus och byggnader för besättning och förråd. På östra sidan låg ett grovt, fyrkantigt torn, och på södra fanns ett utanverk till skydd för porten. Det hela var omgivet av en vall med grav.[2]

I de isländska annalerna nämns borgen som byggd av Håkon Håkonsson före 12571275 inkvarterades svenske kungen Valdemar Birgersson med gemål där.

1304 erhöll Magnus Ladulås son hertig Erik Ragnhildsholmen jämte Kungahälla och en del av landet däromkring i förläning av norske konungen Håkon V. Det vänskapliga förhållandet mellan hertigen och Håkon V bröts emellertid och den norske kungen försökte med våld återta borgen 1308, men misslyckades. Därefter lät han, för att minska borgens betydelse, anlägga Bohus fästning på Bagaholmen längre upp i älven. 1309 uppgavs så Ragnhildsholmen till kung Håkon, men återtogs redan 1310 av hertig Erik, vilken i enlighet med villkoren i freden i Oslo återlämnade borgen till Norge efter några år (sannolikt före 1315 och antagligen redan 1312).[3] Borgen användes alltså under mindre än 100 år. Troligt är att den ödelades av eldsvåda och att stenen användes för Bohus fästning.

Besöket

Att besöka Ragnhildsholmen är enkelt det finns fina parkering i anslutning och promenaden är c:a 350 meter. Här njuter du av en fin miljö i ett älvnära landskap.