Gamla kyrkogården

Kungälvs gamla kyrkogård i Fontin är stadens äldsta bevarade begravningsplats. Här gjordes de första gravsättningarna under 1500-talet. Kyrkogården kom sedan mer allmänt i bruk under 1600-talet. 

Många gamla gravstenar, gräsbevuxna kullar och anonyma stenplattor erinrar oss om tidigare generationer som fått sin sista vila på kyrkogården.