Ytterby gamla kyrka

Den kallades länge för Sankt Halvards kyrka eftersom den var helgad åt Sankt Halvardsjöfartenshelgon. Kyrkan låg nära Nordre älv och havet. Sankt Halvard var också skyddshelgon för Oslo domkyrka, vilken var stiftskyrka för dåvarande Ytterby socken. I livstiden var Halvard köpman i Drammen, som led martyrdöden och som jämte Sankt Olof ansågs vara det mest verkande helgonet i Norge. I nordvästra hörnet av kyrkoruinen sitter en sten med två skulpterade människohuvuden, daterad till tidig medeltid. Den anses föreställa Sankt Halvard och den kvinna som han försökte rädda vid Drammensfjorden, vilket ändade i att han själv dränktes i densamma. Enligt en sägen ska jorden gå under när stenen med huvudena når marken, vilken den kommer att göra ifall inga antikvariska skyddsåtgärder görs, ty grundförhållandena medför att murarna sätter sig och alltså sakta sjunker under jordytan.[2]