Integritetspolicy/ SAMTYCKESAVTAL/ GDPR

Personuppgifter

Fästningsholmens Event AB insamlar förvarar dessa uppgifter i de system vi använder i företaget som  tex. system för ev. fakturering vid event osv. I klundklubbar och vid köp av biljetter on-line. Vi sprider inga namn utan ert samtycke men behöver be om ert samtycke enligt GDPR. Fästningsholmen Events VD Jan-Erik Axelsson är personuppgiftsansvarig. Har du frågor eller funderingar kan du kan nå oss här

1. FÖRKLARING 
Person samtycker till att personuppgiftsansvarig behandlar och publicerar hens personuppgifter i enlighet med det här avtalet. 
2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Personuppgiftsansvarig får behandla följande personuppgifter i sina interna system: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer, bilder, filmer.
3. PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER  
Personuppgiftsansvarig får publicera följande personuppgifter i de kanaler som personuppgiftsansvarig har kontroll över: namn, bilder, e-postadresser.
4. INFORMATION OM PUBLICERING 
Personuppgiftsansvarig är inte skyldig att meddela personen när publicering av personuppgifter sker.
5. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER 
Person har rätt till information om de personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen och hur dessa uppgifter behandlas. Personen måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få denna information.
6. RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER 

Person har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som personuppgiftsansvarig behandlar om personen. Person måste göra en undertecknad ansökan till personuppgiftsansvarig för att få sina personuppgifter rättade eller raderade. Vi raderar dina personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

7. ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE 
Person har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. Personen måste göra en undertecknad ansökan för att återkalla sitt samtycke enligt detta avtal. När samtycke har återkallats så upphör detta avtal att gälla.
8. KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET 
Person har möjlighet att lämna klagomål avseende personuppgiftsansvarig till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) avseende personuppgiftsbehandling.
9. ÖVRIGT 

Detta samtyckesavtal kan skrivas ut och arkiveras.

Vidare hänvisar vi till Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vid frågor eller funderingar angående Integritetspolicy/ SAMTYCKESAVTAL/ GDPR vänligen kontakta Fästningsholmen Events VD och personuppgiftsansvarige Jan-Erik Axelsson.