Skolguidning

Äventyrspedagogisk Guidning

Nyhet på Bohus Fästning!

Välkommen till våra speciellt anpassade guidningar för skolklasser F-3, 4-6 och 7-9. Upplev en del av det historiska livet på Fästningen.

Guidningarna är framtagna med äventyrspedagogik och är interaktiva där eleverna aktivt blir involverade i sitt lärande på Bohus Fästning. Ta gärna del av innehållet i materialet för den årskursen det gäller.

Vi har möjlighet att ha en klassguidning på förmiddagen och en på eftermiddagen. Turen börjar och slutar vid stora porten och tar 60 – 90min. Starttiden kan anpassas till era behov mellan kl 8.00 – 12.00 och kl 13.00 – 16.00 vardagar.

Pris för en klassguidning 3000:- exkl. moms (max 30 elever plus pedagoger)

Det är möjligt att söka stöd från Västra Götalandsregionen (arrangörsstödet) för er resa och ert besök. Det finns två olika stöd som går att söka: Resestöd samt subvention av entréavgift/guideavgift.
När det gäller resestödet är det möjligt att få ersättning för busskostnaden förutom 1000 kr som skolan/kommunen får bekosta själva. Det är den kommunala samordnaren som avgör om stöd kan betalas ut, så ta alltid den kontakten i förväg! På denna sida finns kontaktuppgifter till kommunala samordnare: 
https://kulturkatalogenvast.org/om- katalogen/kommunala-samordnare

Bokning och vidare kontakt sker via mail till sabine@bohusfastning.comskolguidning förskoleklass till åk 3Knekten på Bohus

Vid ankomst till Fästningen berättas lite allmänt om själva fästningen som är anpassad till denna åldersgrupp. T.e.x hur gammal den är och vad den var till för. Test, går det att springa upp för ingången?

Denna guidning har fokus på utrustning. Var förvarade man sin stridsutrustning och hur användes den. På en lekfull rundgång leker vi lagring och användning. Eleven få öva sig, i att hitta föremål, se användning till det, sikta och kalkylera. Samband och mönsterseende övas i denna guidning med historiska medel. Som i all äventyrspedagogik är samarbete ett stående inslag.

Vi grupperar om eleverna till tre mindre grupper knektar. Som samtida har tre olika uppgifter.

Avslutning
Vi tar oss tillbaka till Brunnen och avslutar med frågor och avslutande lek.

Bokning och vidare kontakt sker via mail till sabine@bohusfastning.com

skolguidning ak 4 - 6

Denna guidning handlar om hur soldaten har levt här på Fästningen. Den synliggör historien och får eleven att se på några föremål som fanns till hands under århundraden före vår tid. I upplägget får eleven orienterar sig runt hela fästningen och få en överblick över allt som har hänt här.

I ”Soldaten på Bohus” blir eleverna inkallade som soldater och vi kommer röra oss runt hela fästningen i ett soldatled med Guiden som första och en av klassenspedagoger som sista ”befäl”. Vi tar oss till 5 förutbestämda platser som guiden berättar spännande saker om och soldaten dokumentera sitt uppdrag på sin karta. Som avslutning får soldaten sin sold, (chokladmynt) festligt på vår scen.

Bokning och vidare kontakt sker via mail till sabine@bohusfastning.com

skolguidning åk 7 - 9Striderna på Bohus

Denna guidning inriktar sig på hur historien har utspelat sig i avseende av makt och strid. Guidningen är anpassad till elevernas förståelse av sin egen medverkan och sitt värde i samhället fast med historiska mått och berättelser.

Vid ankomst berättas kortfattad om Fästningens ålder och syfte. Hur svårt det var att ta sig in och den genomtänkta arkitekturen.

1. Makt

Berättelsen = Kungarnas betydelse
Berättelsen om kungasönerna Birger, Erik och Valdemar.

Aktion = Dragkamp, kunskap och fysisk styrka.

2. Ägandet av Bagehus /Bohus

Berättelsen = Nordiska sjuårskriget 1566

Aktion= ”Ta flaggan” Röde torn/nedre platt

3. Kanonerna

Vi tar oss till Skarpe Nord där vi prata om kanonerna och deras funktion.

Vi tar os med leken ”Halta gänget” till Fars Hatt.

4. Farshatt modellen

Eleverna får ställa frågor och få en helhetsbild av fästningen.

5. Roskilde 1658

Berättelsen= Sveriges utveckling i söder och nu öster.

Aktion = ”Ta flaggan” fördelningen 80% gul mot 20% Röd.

Avslutning (brunnen)

Berättelsen = Makten av kunskap
Aktion= Viskleken runt Brunnen mot att läsa en mening i en Bok.

Bokning och vidare kontakt sker via mail till sabine@bohusfastning.com

Klassisk Skolguidning

Under en skolguidning på Bohus fästning kan barn och ungdomar på ett lättförståeligt sätt ta del av 700 år av nordisk historia. Genom guidningen uppmärksammar vi att fred mellan våra grannländer inte har varit en självklarhet.

Bohus fästning är en av Nordens mest belägrade platser och det är viktigt att vi inte glömmer bort vår mindre fredliga historia. Bohus fästnings skiftande utseende och funktion genom århundradena är även en ypperlig sak att lyfta för att på ett konkret och pedagogiskt sätt visa på tidens föränderlighet.

Under en skolguidning på Bohus fästning får klassen dessutom lära sig om avgörande händelser, viktiga personligheter, spännande kuriosa och mycket mer.Vi samarbetar med Bohusläns guider och Folkuniversitetet.

Priser och rekommendationer

  • Guidning: 2600:- exkl. moms , max 30 personer.
  • Entré: Grundskoleelev 50 SEK.
  • Tid: cirka 1 timme
  • Rekommendation: från förskola och uppåt med möjlighet till årskursanpassning.
bohus fästning inifrån under skolguidning i solnedgång

Under våra ordinarie öppettider är ni välkomna att stanna kvar med er klass. Tag gärna med er matsäck. Tänk på att Bohus fästning är en ruin som mestadels är under bar himmel och att underlaget är både stenigt och ojämnt. Bär därför kläder och skor som passar i denna miljö (se även Tillgänglighet).

Om vi inte har restaureringsarbeten som pågår öppnar vi upp fästningen för bokade grupper även utanför ordinarie öppettider. Kostnaden för detta är 1000 SEK utöver entré- och guideavgifter.

Gör en bokningsförfråga via formuläret, mejl eller telefon.

Boka ditt eget event!