Fångtransport från Stockholm

Idag genomfördes den första filminspelningen till filmen om Thomas Leopold. Filmen produceras i samband med invigningen av den nya utställningen om Thomas och hans liv. Utställningen äger rum i den cell där Thomas spenderade sina sista år i livet.

Thomas Leopold föddes den 15 december 1693 nära Kristianstad, Skåne och avled den 21 februari 1771 i Kungälv. Han var en av den svenska 1700-talspietismens profet- och martyrgestalter.

Vid studier i Lund blev Thomas arresterad för sin pietistiska trosbekännelses skull och efter en rättegång där han frimodigt bekände sin tro (bland annat började varje förhör med att han föll på knä och högt be för sina domare), blev han dömd till fängelse. Han var då 35 år gammal.

Han satt sedan fängslad för sin tros skull, först 7 år på Bohus fästning, sedan drygt 5 år på Kalmar fästning och därefter knappt 5 år på Danvikens hospital. Tillslut hamnade Thomas åter på Bohus där han spenderade ytterligare 25 år av sitt liv innan han avledd i sin cell år 1771.

Foto och text: Ronja Wigertz

Lämna ett svar