Nordisk historia

Förfall och restaurering

Bohus Fästning har en lång historia av förfall och restaurering som varit en stor påverkande faktor i utformandet av den den historiska plats vi ser idag. Efter beslutet om rasering fick Kungälvsborna lov att ta sten från ruinen, vilket tacksamt togs emot. Idag kan man se stenar från Bohus fästning i husgrunder och murar längst Östra och Västra gatan i Kungälv.

Anno 1838

Bohus Fästning har en lång historia av förfall och restaurering som varit en stor påverkande faktor i utformandet av den den historiska plats vi ser idag. Efter beslutet om rasering fick Kungälvsborna lov att ta sten från ruinen, vilket tacksamt togs emot. Idag kan man se stenar från Bohus fästning i husgrunder och murar längst Östra och Västra gatan i Kungälv.

Efter beslutet om rasering fick Kungälvsborna lov att ta sten från ruinen, vilket tacksamt togs emot. Idag kan man se stenar från Bohus fästning i husgrunder och murar längst Östra och Västra gatan i Kungälv.

1838 förbjöd kung Carl XIV Johan all vidare rasering av Bohus fästning, av kulturhistoriska skäl.

Under ledning av överste Claes Grill inleddes konserveringsarbeten vid sekelskiftet 1900 och 1925 övertog statliga byggnadsstyrelsen ansvaret för Bohus fästning. 1934, under ekonomiska kristider, inleddes restaureringsarbeten som utfördes av arbetslösa.

Då uppfördes bl a huvudporten, som därför bär kung Gustav V:s namnchiffer. Läs mer om Bohus historia här.