Hoppborgen

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308.