Willkommen zu

Die Geschichte von Bohus

Göta älv ist ein Ort, an dem dänische, schwedische und norwegische Geschichte miteinander verwoben sind. Die Rolle des Flusses gewinnt während der Eisenzeit an Bedeutung und die Kontrolle über ihn hat natürlich eine strategische Bedeutung. In den 1250er Jahren baute der norwegische König eine Festung auf Ragnhildsholmen, um die Stadt Kongahälla zu schützen. 1308 wurde auf Bagaholmen eine Holzburg gebaut, die Bagahus, später Bohus genannt wurde.

Über 300 Jahre lang wurde es von norwegischen und dänischen Königen erweitert und gestärkt, hauptsächlich von Christen IV., Die Bohus und Norwegen öfter besuchten als alle dänischen Könige zusammen. Von 1450 bis 1658 herrschten dänische Könige über Norwegen. Bohus widerstand 13 Mal feindlichen Belagerungen, aber während seiner Blütezeit wurde Bohuslän im Zusammenhang mit dem Frieden in Roskilde schwedisch. Die Renaissanceburg wird geleert und geht jetzt an den schwedischen König.

1789 befahl Gustav III., Die Festung mit dem Boden in Einklang zu bringen, doch 1838 sagte Carl XIV., Die weitere Zerstörung des Wahrzeichens sei zu stoppen.

.

1838

Förfall och restaurering

1838

Efter beslutet om rasering fick Kungälvsborna lov att ta sten från ruinen, vilket tacksamt togs emot. Idag kan man se stenar från Bohus fästning i husgrunder och murar längst Östra och Västra gatan i Kungälv. Efter beslutet om...

1700

Bohus – ett fruktat fängelse

1700

För de nordiska länderna har Bohus fästning genom historien haft en nyckelroll som både slott och försvarsverk. Men visste du att fästningen också har varit ett fängelse? Bohus fästning användes som fängelse under nära 500 år. Här får...

1658

Fästningen blir svensk

1658

Vid Roskildefreden 1658 blev Bohuslän svenskt, men Bohus fästning fick en allt annat än fredlig tillvaro. Sedan grundandet 1308 har fästningen genomlidit 14 belägringar, men aldrig blivit intagen. Efter att svenskarna blivit herrar på Bohus, var det nu...

1566

Belägring och omdaning

1566

En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i Roskilde domkyrka avbildar den ”Bahusiska smällen” 1566, då svenska belägrare som intagit delar av Bohus fästning sprängdes i luften. En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i...

1300

Gränsland och maktkamp

1300

Landet vid Göta Älvs mynning är ett gammalt nordiskt gränsland, där Sverige endast hade en liten remsa land, vilken förhandlades fram under 1200-talet. I söder låg Danmark (Halland) och Norge sträckte sig ända ner över Hisingen. Endast Lundby...