Welcome to

The story of Bohus

Göta älv is a place where Danish, Swedish and Norwegian history are woven together. The role of the river grows in importance during the Iron Age and control over it has of course a strategic importance. In the 1250s, the Norwegian king built a fortification on Ragnhildsholmen to protect the town of Kongahälla. In 1308, a wooden castle was built on Bagaholmen, which was named Bagahus, later Bohus.

For more than 300 years, it was expanded and strengthened by Norwegian and Danish kings, mainly Christian IV who visited Bohus and Norway more times than all Danish kings combined. From 1450 to 1658, Danish kings ruled over Norway. Bohus resisted hostile sieges 13 times, but during its heyday, Bohuslän became Swedish in connection with the peace in Roskilde. The Renaissance castle is emptied and now goes to the Swedish king.

In 1789, Gustav III ordered that the fortress be leveled with the ground, but in 1838, Carl XIV said stop to further destruction of the landmark.

.

1838

Förfall och restaurering

1838

Efter beslutet om rasering fick Kungälvsborna lov att ta sten från ruinen, vilket tacksamt togs emot. Idag kan man se stenar från Bohus fästning i husgrunder och murar längst Östra och Västra gatan i Kungälv. Efter beslutet om...

1700

Bohus – ett fruktat fängelse

1700

För de nordiska länderna har Bohus fästning genom historien haft en nyckelroll som både slott och försvarsverk. Men visste du att fästningen också har varit ett fängelse? Bohus fästning användes som fängelse under nära 500 år. Här får...

1658

Fästningen blir svensk

1658

Vid Roskildefreden 1658 blev Bohuslän svenskt, men Bohus fästning fick en allt annat än fredlig tillvaro. Sedan grundandet 1308 har fästningen genomlidit 14 belägringar, men aldrig blivit intagen. Efter att svenskarna blivit herrar på Bohus, var det nu...

1566

Belägring och omdaning

1566

En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i Roskilde domkyrka avbildar den ”Bahusiska smällen” 1566, då svenska belägrare som intagit delar av Bohus fästning sprängdes i luften. En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i...

1300

Gränsland och maktkamp

1300

Landet vid Göta Älvs mynning är ett gammalt nordiskt gränsland, där Sverige endast hade en liten remsa land, vilken förhandlades fram under 1200-talet. I söder låg Danmark (Halland) och Norge sträckte sig ända ner över Hisingen. Endast Lundby...