Förfall och restaurering

Bohus Fästning har en lång historia av förfall och restaurering som varit en stor påverkande faktor i utformandet av den den historiska plats vi ser idag. Efter beslutet om rasering fick Kungälvsborna lov att ta sten från ruinen, vilket tacksamt togs emot. Idag kan man se stenar från Bohus fästning...

Fästningen blir svensk

Vid Roskildefreden 1658 blev Bohuslän svenskt, men Bohus fästning fick en allt annat än fredlig tillvaro. Sedan grundandet 1308 har fästningen genomlidit 14 belägringar, men aldrig blivit intagen. Efter att svenskarna blivit herrar på Bohus, var det nu istället danskar och norrmän som belägrade fästningen, men utan framgång. Den värsta...

Belägring och omdaning

En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i Roskilde domkyrka avbildar den ”Bahusiska smällen” 1566, då svenska belägrare som intagit delar av Bohus fästning sprängdes i luften. En relief på den danske kungen Fredrik IIs sarkofag i Roskilde domkyrka avbildar den ”Bahusiska smällen” 1566, då svenska belägrare som intagit...

Bohus – ett fruktat fängelse

För de nordiska länderna har Bohus fästning genom historien haft en nyckelroll som både slott och försvarsverk. Men visste du att fästningen också har varit ett fängelse? Bohus fästning användes som fängelse under nära 500 år. Här får du som besökare ta del av obehagliga inslag ur Kungälvs och Bohus...

Gränsland och maktkamp

Landet vid Göta Älvs mynning är ett gammalt nordiskt gränsland, där Sverige endast hade en liten remsa land, vilken förhandlades fram under 1200-talet. I söder låg Danmark (Halland) och Norge sträckte sig ända ner över Hisingen. Endast Lundby och Tuve socknar tillhörde Sverige. Här kan du läsa mer om maktkampen...